Nhà máy Quảng Thanh đã dành rất nhiều tâm huyết và quyết tâm làm chứng nhận sản phẩm và rất trân

trọng những gì Quảng Thanh đã làm, đã gây dựng.

Quảng Thanh tin rằng không chỉ các cơ quan chức năng, mà người tiêu dùng sẽ là người đánh giá

chính xác nhất chất lượng của sản phẩm.

Chứng nhận trang trại rau Vietgap
Chứng nhận sản xuất đủ Vệ sinh an toàn thực phẩm các loại bột rau Quảng Thanh
Công bố phù hợp quy định An toàn thực phẩm - Sở Y Tế HCM
Công bố phù hợp quy định An toàn thực phẩm – Sở Y Tế HCM
Công bố phù hợp quy định Vệ sinh An toàn thực phẩm cho Bột diếp cá Quảng Thanh

Để biết thêm về công dụng của sản phẩm, mời các bạn xem đường link sau: https://botdiepca.vn/tin-tuc/